سایبان عشق

برای تنوع هم ک شده دلمـــ میخواد کمی بمیرمـــ همین…!

خدافظی ینی...

      چــرا آدمـــا نمیـــدونن بعضــــــــی وقتهــــا خـــــداحافـــــظ یعنـــــــی : " نــــــــــــــــذار برم " یعنـــــــی بــرم گــــردونسفــــت بغلـــــم کـــن... ســـــرمو بچـــــسبـــون به سینــــه ت و بگــــــو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

زندگی!!!

زنـــــــــدگی بایــــــد کـــــــــرد !             گــــــاه با یـــک گل ســــــــــــرخ                       گاه با یــــــک دل تنــــــ❤ــــــگ ،                                گـــاه باید رویید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید
تیر 94
2 پست
خرداد 94
11 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
6 پست
آذر 93
16 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
7 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
6 پست
خرداد 93
14 پست
اسفند 92
29 پست
بهمن 92
15 پست
دی 92
28 پست
آذر 92
10 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
9 پست
شهریور 92
21 پست
مرداد 92
28 پست
تیر 92
15 پست
خرداد 92
3 پست