...hargez

هــرگز دســتی را نگیـــر وقتی قــصد شکستـــن قلــبش را داری

هــرگز به چــشمانی نــگاه نکـــن وقــتی قــصد دروغ گفتن داری

بــه کسی نــگو تنهـــا اوســـت وقتی در ذهنت به دیگری فکر میکنی

قـــلبی را قـفـــل نکـــن کـــه کلیـــدش را نــــــداری ....

/ 0 نظر / 20 بازدید