مخاطب خاص ♥الهام♥

ارام ارام میبوسمـت

انقدر که طرح لبهایم روی تمـ ـام بدنـت جـا بمـاند

بگذار همه بداننـد آغـوش تو ، قلمرو ی منــ اسـ ـت … [✔ خـآصــ ✔]

/ 1 نظر / 14 بازدید
ƐĿĤΛM 0098

تو "نمی آیی" و من مدتی ست از دست "رفته ام" هر وقت خواستی پیدایم کنی بیا به همان خوابِ همـیشِگی...