کپی ممنون

copy برای من ممنوع! خودم می نویسم هر آن چه که در دل دارم…

عاشقم عاشق عشقم

ولی هیچ گاه دل تنگش نمی شوم هیچ گاه

آدمی دل تنگ می شود دل تنگ کسی که کنارش نیست صدایش را نمی شنود…

قلبم کجاست؟

در نهان خانه ی سینه ام.

قلبم به من نزدیک است.

در نهان خانه ی این قلب آتشین من عشقم پنهان است فقط اوست که آنجاست.

عشقم در قلبم است

من همیشه این گوی تپنده را دارم آن را حس می کنم زنده می مانم

پس عشقم را حس می کنم آری عشقم در قلبم با من است.

پس نیازی به دل تنگی نیست…

من هیچ گاه دل تنگش نمی شوم.جای او در قلبم است

او از من به من نزدیک تر است…

/ 0 نظر / 15 بازدید