خـــــــــــدایـــــــــــــــا

خدایا مگه نگفتی حــــق انـــتـــخــاب با خودت پس چرا انتخابم تو اغـــوش یکــی دیگست؟

/ 2 نظر / 14 بازدید
♥Elham♥

تاریکی اتاقم شکسته می شود با نوری ضعیف … لرزشی روی میز کنار تختم میفتد … از این صدا متنفر بودم اما … چشم هایم را میمالم … new message … تا لود شود آرزو می کنم … کاش تو باشی … سکوت می کنم ، آرزوی بی جایی بود !!

♥Elham♥

گـاهـی دلِـت مـیـخـواد هـمـه بـغـضـات از تــو نـگـاهِـت خـونـده بـشـه کـه جـسـارت گـفـتـن کـلـمـه هـا رو نـداری… امـا یـه نـگـاه گُـنـگ تـحـویـل مـیـگـیـری و یـه جـمـلـه مِـثـلـه: چـیـزی شـده ؟؟؟! اونـجـاسـت کـه بـُغـضـتـو بـا یـه لـیـوان سـکـوتـت سـر مـیـکـشـی و بـا لـبـخـنـد مـیـگـی : نــه هـیـچـیــ..... سلامممممم عزیزم آآآآآپممممم بدو بیا