الـــــــــهــــــــــــــام عــــــا شـــــــــقـــــتـــــــــم

بــــــــه ســـــــلــــــامـــــــــتــــــــــیــــــــه عـــــــــشــــــــــــــــــقــــــــــــــــــم (الهام)

/ 5 نظر / 31 بازدید
♥Elham♥

من مانده ام این جا،درست در میان لحظه هایی که هر گاه قدم به هوایش میگذارم تنها آغوش توست،نفس‌های تو....من مانده‌ام این جا و دلم چله گرفته که زین پس با نبودن هایت چه کند...من مانده‌ام این جا و پشیمانیست که هر لحظه از نگاهم میبارد،پشیمان از تو را گم کردن،تو را نفهمیدن....بیا باور کن خوب من!به جان تو که می‌خواهم دنیا جز برای تو نباشد،من صادقانه عاشقت بودم،هر چه را نمی‌دانستم تنها کودکی بود،دلم ناز کشیدن می‌خواست شاید....تو رفتی‌ و من ماندم،و هنوز هم نمیدانی چه غربت سختیست برای آنان که میمانند...!تو رفتی‌،من غریب شدم! سلامممممممممممم عزیزدلمممممممممم آپمممممم بدو بیا[گل]

♥Elham♥

زیاده خواه نیستم جاده شمال یک کلبه جنگلی یک میز کوچک چوبی با دوصندلی کمی هیزم کمی اتش مه جنگلی کمی تاریکی محض کمی مستی کمی مهتاب و بوی یار... و بوی یار... تو باشی من باشم وهیچ... دنیا هم ارزانی خودشان...

سایه

ﻣﺘﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺭﻭﻧﺨﻮﻥ ﺍﻭﻝ ﻳﻪ ﺁﺭﺯﻭﺑﮑﻦ ! . . . . . . . . . .ﺍﻳﻦ ﭘﻲ ﺍﻡ ﺭﻭﺑﻪ ﺩﻩ ﻧﻔﺮﺍﺯﺩﻭﺳﺘﺎﺕ ﺑﻔﺮﺱ ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﻳﺎﺕ ﺩﺭﻋﺮﺽ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻴﻮﻓﺘﻪ ﺍﻣﺎﺍﮔﻪ ﻧﻔﺮﺳﺘﻲ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪﻱ ﻣﻴﻮﻓﺘﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﻴﻢ ... ﺑﻪ ﺩﻩ ﻧﻔﺮﺑﻔﺮﺱ ﺑﻌﺪﺍﺯ 28ﺩﻗﻴﻘﻪ ﮐﺴﻲ ﺑﻬﺖ ﺯﻧﮓ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﮐﻪ...!

سایه

___________________________________________$$$$$$$$$___$$$ _______________________________________$$$$$$$$_____(&_$$$$ __________________________________$$$$$$$$$$____________$$$ _______________________________$$$$$$$$$$$$$$$____••••_____$ ____________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$••••_•••_____$ __________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$•••••_•____$ ________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$___•••__•_$ ________________________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$______•$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$ _____________________$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$ ___________________$$$$$$$$_•$$$$$$$$$•$$$$$$$$_$ _________________$$$$$$$_$$•••$$$•$$••$$$$••$_$$$ ________________$$$$$$_•••$$••$$•••$$••$$••$_$$$ _______________$$$$$_$•••$$$$•••$$$•••••$$_$$$$$ ______________$$$$$_••••••$$•••$$•••••••_$$$$$$ _____________$$$$_••0••••|•••••••••|•••_$$$$$$$ ____________$$$_000•••00•••••000•00•_$$$$$$ ____________$$_0000••0000•••00•0•_$$$$$$سلامممممممممممم ___________$_0000••00000•0000_$$$$$$$ ________••_

سایه

♥♥♥ اتل متل ستاره ♥♥♥                                   ♥♥♥گلم دوسم نداره ♥♥♥  ♥♥♥   اتل متل يه گاري  ♥♥♥                                            ♥♥♥   بازم گريه و زاري  ♥♥♥  ♥♥♥ اتل متل يه دستي  ♥♥♥                                   ♥♥♥   عهدمونو شكستي  ♥♥♥  ♥♥♥  اتل متل عكس تو  ♥♥♥