این دیوونه عشق منه؟

همـــ ــیشه مـنــتــــ ــظـر کســــی بـآشـــــ

کــــه تـــ ــو رو بــآ هــــمـه ی دیــ ــوونـگـیـــ ــتــــ

و خــــل بــآزیــات قـبـــ ـولـ دآشــتـــه بـآشـــه

و تــ ـو رو بــــه هــــمـه نـشــ ــون بـــده و بـگــــه:

ایـــن دیـــ ــوونـ ــه خــــل ، عـشــ ـــق و جـــ ـــیگـر مـنــــه !!

/ 1 نظر / 16 بازدید
♥Elham♥

بـہ سَـلـآمَـتـے اونـے ڪِہ مـیـتـونـِسـت اَزَت اِنـتـِقـآم بـگـیـره مـیـتـونـِسـت تـو جَـمـع خَـرآبـت ڪـُنـِـہ مـیـتـونـِسـت اَشـڪِـت روُ دَر بـیـآره مـیـتـونـِسـت خـوردِت کـُنـِہ مـیـتـونـِسـت لِـهـِت کـُنـِہ مـیـتـونـِسـت بـآهـآت بـآزے کـُنـِہ مـیـتونِسـت وَلـے . . . دِلـِش بَـرعـَڪـس ِ دِلِ تـُو نـَتـونـِسـت