اگه یه روز یه جایی اتفاقی افتاد واس خاطر تو بوده

اگر یکی رو دیدی که وقتی داری رد میشی بر میگرده و نگات میکنه بدون براش مهمی

اگر یکی رو دیدی که وقتی داری می افتی با عجله میاد سمت تو بدون براش عزیزی

اگر یکی رو دیدی که وقتی داری میخندی بر میگرده ونگات میکنه بدون براش قشنگی

اگر یکی رو دیدی که وقتی داری گریه میکنی بر میگرده ومیاد باهات اشک میریزه

بدون دوست داره

اگر یکی رو دیدی که وقتی داری با یه نفر دیگه حرف میزنی ترکت میکنه بدون عاشقته

اگر یکی رو دیدی که وقتی داری ترکش میکنی فقط سکوت میکنه بدون دیوونته!

اگر یکی رو دیدی که از نبودنت داغون شده بدون براش همه چی بودی!

اگر یکی رو دیدی که یه روز از بی تو بودن می ناله بدون که بدون تو میمیره

اگر یکی رو دیدی که بعد از رفتنت لباس سفید پوشیده بدون که بدون تو مرده!

اگر یه روز دیدیش که یه گوشه افتاده ویه پارچه سفید کشیدن روش ...

بدون واسه خاطر تو مرده!

/ 2 نظر / 21 بازدید
♥Elham♥

دستانت را رها نخواهم کرد! مرا از تاریکی نجات بده! بگذار در وجودت غرق شوم! هوای دلم بارنی ست... از کنار من نرو..! دلم را تنها نگذار! باران چشمانم را رها نخواهد کرد، تا آن زمان که تو سرپناهم شوی! در این آسمان بی انتها..، در این شب تاریک و سوت و کور...، تو تنها دلیل ماندنم هستی! جای تو را هیچ کس در قلبم نخواهد گرفت!

♥Elham♥

عشق یعنی بودن تو خوشبختی یعنی نفس کشیدن تو و زندگی یعنی من و تو [قلب]