ایــن حــقـم نـــیست...

با همیم اما این رسیدن نیست

اونکه دنیامه عاشق من نیست

 

با همیم اما پیش هم سردیم

این یه تسکینه اینکه همدردیم

♫♫♫♫

این حــقــــم نـــیست این هــمــه تـنـهایی

وقـتـی تـو ایـنـجـایـی وقـتـی مـیبینی بـریــدم

ایــن حــقــم نــیــســت حــق مــنـکـه یــه عــمــر

بــا تـو بـودم امـا بـا تـو روز خــوش نــدیدم

تو یه شب میری قلب تو دریاست

بر نمیگردی چون دلت اونجاست

خیلی آشوبی خیلی درگیری

خیلی معلومه که داری میری

این حــقــــم نـــیست این هــمــه تـنـهایی

وقـتـی تـو ایـنـجـایـی وقـتـی مـیبینی بـریــدم

ایــن حــقــم نــیــســت حــق مــنـکـه یــه عــمــر

بــا تـو بـودم امـا بـا تـو روز خــوش نــدیدم

این حقم نیست این همه تنهایی

(احسان خواجه امیری)

/ 0 نظر / 15 بازدید