((عـــ ــــشــــق))

وقتی کسی رآ عآشــــــق خودت میکنـــــــی...

در بــــــــرآبــــــــرش مســـئــــولــــــی...

در بــــــرآبـــــــر اشـــــک هــــآیـــــــش...

شــکــستــــــن غـــــــــرورش...

لحــــظه هآی شــکــــستن در تنــــهآیی اش...

واگــــــر یـــــآدت بــــــــــرود!!!!

در جـــــــآیی دیگر، ســــرنــــــوشت به یـــــــآدت خوآهــــــــد آورد...

/ 0 نظر / 17 بازدید