امشب همه چیز روبه راه است

همه چیز ارام…..ارام

 

باورت می شه….

دیگر یاد گرفتم شبها بخوابم ” با یک آرامبخش ”

تو نگرانم نشو !

همه چیز را یاد گرفتم !

راه رفتن در این دنیا را هم بدون تو یاد گرفتم !

یاد گرفتم که چجوری بی صدا بگریم !


یاد گرفتم که هق هق گریه هایم را با بالشم ..بی صدا کنم
تو نگرانم نشو !!

 

همه چیز را یاد گرفتم !

یاد گرفتم چجوری با تو باشم بی انکه تو باشی !

یاد گرفتم ….نفس بکشم بدون تو……و بی یاد تو !

یاد گرفتم که چگونه نبودنت را با رویای با تو بودن…

و جای خالی ات را با خاطرات با تو بودن پر کنم !

تو نگرانم نشو !

همه چیز را یاد گرفتم !

یاد گرفتم که بی تو بخندم…..

یاد گرفتم بی تو گریه کنم…و بدون شونه هات….!

/ 1 نظر / 12 بازدید
♥Elham♥

آهسته بیا چیزی هم ننویس اگ نخواستی نظر هم نگذار همان که بخوانی بس است من به بی محلی آدمها عادت دارم