/ 4 نظر / 68 بازدید
سویل

چقدر سخته وقتي ازت ميپرسه ناراحت شدي؟؟؟ در حالي که اشک از چشمات ميريزه بگي اشکالي نداره[نگران]

سویل

دقايقي در زندگي هستند که دلت براي کسي آنقدر تنگ مي شه که مي خواهي او را از روياهايت بيرون بکشي و در دنياي واقعي کنارش باشي

نبــ ــــnabze ehsasــــض احســـــاس

کتاب سرنوشت برای هر کسی چیزی نوشت نوبت به ما که رسید قلم افتاد... دیگر هیچ ننوشت! خط تیره گذاشت و گفت: تو باش اسیر سرنوشت... [گل]سلاممممم آپم دوست داشتی بیا...