# تنهایی_من

فقط میگم که خفه نشم همین!!!!

بعضی چیزها را “ باید ” بنویسم نه برای اینکه همه “ بخونن ” و بگن “ عالیه ” برای اینکه “ خفه نشم ” همین !!   در روزگاری زندگی میکنیم کـه: هَرزگی “مـُـــــد” اســت ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 5 بازدید

تنهایی

مــیــدونـــســــتــیـــدچــرا خــیــلـــی از مــاهــا تــنـــهــایــیــم ؟چـــونحوصـــلــه اســبــاب بــازى شـــدننـــداریـــم
/ 4 نظر / 4 بازدید