# جملات_عاشقانه

خدافظی ینی...

      چــرا آدمـــا نمیـــدونن بعضــــــــی وقتهــــا خـــــداحافـــــظ یعنـــــــی : " نــــــــــــــــذار برم " یعنـــــــی بــرم گــــردونسفــــت بغلـــــم کـــن... ســـــرمو بچـــــسبـــون به سینــــه ت و بگــــــو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

زندگی!!!

زنـــــــــدگی بایــــــد کـــــــــرد !             گــــــاه با یـــک گل ســــــــــــرخ                       گاه با یــــــک دل تنــــــ❤ــــــگ ،                                گـــاه باید رویید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید