# خاطره_ها

خــــــــــــــــــدایــــــــــا

خـــــــــــــــــــــــــــــدایــــــــــــــــــــــــــــــا ایــــــــــــــــــ خــــــــــــــــدایــــــــــــــــــــــــــــــــــا فقط یه ارزو دارم فقط یکی  روحمو بگیر ولی ارزومو نگیر  فقط همین  حرف دل من همینه همین
/ 0 نظر / 15 بازدید