# شعر_های_زیبا

زندگی!!!

زنـــــــــدگی بایــــــد کـــــــــرد !             گــــــاه با یـــک گل ســــــــــــرخ                       گاه با یــــــک دل تنــــــ❤ــــــگ ،                                گـــاه باید رویید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید