# عاشقانه

...hargez

هــرگز دســتی را نگیـــر وقتی قــصد شکستـــن قلــبش را داری هــرگز به چــشمانی نــگاه نکـــن وقــتی قــصد دروغ گفتن داری بــه کسی نــگو تنهـــا اوســـت وقتی در ذهنت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید