# عاشقانه

زندگی!!!

زنـــــــــدگی بایــــــد کـــــــــرد !             گــــــاه با یـــک گل ســــــــــــرخ                       گاه با یــــــک دل تنــــــ❤ــــــگ ،                                گـــاه باید رویید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

وقـتــی نبـاشـی...

ﺍﯾـــﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﻫﻤـــﺎﻥ ﺷــﯿﺸــﻪ ﺍﻡ ﺧــﺮﺩ ﻭ ﺗــﮑـﻪ ﺗــﮑــﻪ ،  ﺍﺯ ﻫــﻢ ﻧـﻤـــﯽ ﭘــﺎﺷـﻢ ﻭﻟـــﯽ ﺷــﮑـﺴﺘـــﻪ ﺍﻡ . . . . . .  حــال و روز زنــدگــی مـن را ، وقـتــی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

...hargez

هــرگز دســتی را نگیـــر وقتی قــصد شکستـــن قلــبش را داری هــرگز به چــشمانی نــگاه نکـــن وقــتی قــصد دروغ گفتن داری بــه کسی نــگو تنهـــا اوســـت وقتی در ذهنت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید