وقتے دو قلــــب برای یڪـدیگر بتپد…
هیچ فاصلـــ ــہ اے دور نیسـﭞ …
هیچ زمانے زیــــاد نیسـﭞ…
و هیچ عشــــــق دیگرے نمے تواند
آن دو را از هم دور کند !
محڪـم تریـטּ برهاטּ عشـــــق…
اعتمــــــــــــــــــــــــــاد اسـﭞ…

/ 3 نظر / 13 بازدید
نبــ ــــnabze ehsasــــض احســـــاس

تا حالا شده ی روزی یکمی دلت بگیره یکی از قناریای تو محلتون بمیره تا حالا شده رو گونت اشک تنهای بباره ی نفر برای قلبت خبر تلخی بیاره تا حالا شده بی علت بگیره دلت بهونه دلت عاشق کسی شه که بهت بگه دیونه تا حالا شده که یارت قدر عشقتو ندونه برای جدایی از تو بگیره هزار بهونه تا حالا شده بخوای که از خدا بمیری اما باز فردا ببینی که تو این دنیا اسیری؟((همدردیم))