((آغـــــوش))

گاهی هــــــــوس میکنـــــــم

در آغوشــــت حـــــــــل شـــــوم

بـــــــا همه ســــردیـــت

♥هنــــــــوز برایم گرمــتــریــن حــــس دنیــــــایی♥

/ 1 نظر / 11 بازدید
حسن

وبت عالیه بازم میام ببینم تو هم فراموش نکنی